Schloss Slovenska Bistrica
Grad, prvotno dvor, se je leta 1227 pojavil kot sedež županije Pohorje, nato urada Bistrica in deželnega sodišča. Prvi znani lastniki tega ozemlja so bili Spanheimi, njim so sledili Babenberžani. Po njihovem izumrtju je naše kraje leta 1261 pridobil češki kralj Otokar II. Premysl. Leta 1276 pa je ozemlje prešlo v roke Habsburžanov.
Leta 1313 je bil prvič omenjen kot Burg - grad, ki pa je 1384 pogorel. Njegov naslednik je doživel več obleganj (madžarsko obleganje, Baumkirchnerjevo zasedbo, turške plenitve). Med mnogimi upravljalci so bili tudi celjski grofje. Leta 1587 je prešel iz deželnoknežje v privatno last.
Prvi zasebni lastnik gradu je postala družina Vetter (kasneje pridobijo plemiški naziv von der Lilie). Med leti 1590 in 1623 ter 1651 je družina pristopila k izgradnji in obnovi gradu, po kateri je dosegel približno sedanjo obliko in velikost. Grajsko jedro je tako dobilo rahlo trapezasto zasnovo z notranjim dvoriščem in s štirimi stolpi, od tega s tremi oglatimi in enim okroglim stolpom na vogalih ter z dvoetažnim toskanskim stebriščnim hodnikom vzdolž južnega poslopja.
Drugi lastniki gradu so bili še pred letom 1681 grofje Wildenstein. Ti plemiči so si ob gradu na novo uredili tudi park (200 m dolg »znameniti« gabrov drevored) po sočasni modi geometrijsko urejenih parkovnih kompozicij francoskega vzora, kjer se volji načrtovalca podreja narava, tekoča voda in kiparski okras.
Zadnji in najpomembnejši lastniki gradu so bili grofje Attems. Ignac Marija Attems je leta 1717 kupil bistriški grad od Janeza Jožefa Wildensteina in ga do leta 1721 ponovno preuredil. Zahodnemu krilu je bilo prizidano reprezentančno stopnišče, v vzhodnem krilu pa je z združitvijo dveh nadstropij nastala viteška dvorana. Leta 1721 so bila dela sklenjena s poslikavo kapele, stopnišča in viteške dvorane.
Poslikave v gradu (viteška dvorana, grajska kapela, reprezentančno stopnišče) je izdelal Attemsov grajski freskant Franz Ignaty Flurer, kot se je podpisal nad vhodnimi vrati viteške dvorane, ko je leta 1721 končal s poslikavami. Te freske so najobsežnejše in najboljše Flurerjevo delo in hkrati edine podpisane in datirane v Attemsovih gradovih na slovenskem Štajerskem ter predstavljajo visokobaročni ideal iluzionistično poslikanega prostora.
Dvorana je posvečena Herkulovi apoteozi (sprejemu med bogove), njegov mit pa je priljubljen motiv v baročno iluzionističnem slikarstvu. V simbolnem svetu je predstavljal krepost in fizično moč. Vse štiri stene viteške dvorane so poslikane z bogato razčlenjeno arhitekturo in s številnim figurami in raznovrstnim okrasjem.

Konzerte
Kontakt
Grad Slovenska Bistrica
SI 2310 Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11
Tel: +386 2 8055355 (Mateja Lešnik), +386 2 8055350 (Tajništvo)
tajnistvo@zavod-ksb.si
www.zavod-ksb.si
Karte
Schloss Slovenska Bistrica
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card